.

  Vi ønsker Jens Bøvre velkommen til EVR

  Finans- og investeringssjef

  Vi ønsker Mikael Karlsson velkommen til EVR

  Spisskompetanse på automasjon og kapasitet på teknisk samord...

  Nytt boligprosjekt

  EVR skal utvikle boliger på skomakergården i Moss

  15 års jubileum

  Gratulerer med dagen

  Vår visjon er å lede utviklingen innen prosjektgjennomføring og driftstjenester

  EVR Norge

  EVR Norge AS ble opprinnelig etablert som en samordner mellom de tekniske fagene. Suksessfulle byggeprosjekt er avhengig av god koordinering og integrering mellom de ulike fag. Dette er fortsatt fokus for EVR Norge, men satsningen har nå blitt både bredere og mer fokusert. EVR Norge AS er i dag en kompetansebedrift som fokuserer på næringsbyggmarkedet. Vi driver bredt innen næringsutvikling, prosjektledelse, drift og forvaltning, og spisset innen internkontroll og energiledelse/energirådgivning. Spesielt i fokus er byggherrekostnader, leietagerkostnader og lovpålagte krav. Vi bidrar til lavere energiforbruk i den norske bygningsmasse.

  Siste nyheter:

  Glassverket
  Glassverket

  EVR skal utvikle Skomakergården-tomta til et nytt flott bolig og næringsområde.