Nytt leilighetsprosjekt i Tønsberg

  EVR bygger et helt nytt boligprosjekt i Tønsberg sentrum.

  EVR-kontoret er flyttet

  Ny adresse for EVR-kontoret er nå Tykkemyr 1, 1597 Moss

  Godset 1 og 3 / Refsnes

  EVR bygger unike leieligheter ved Refsens Gods

  Lilleeng Helsepark

  EVR bygger helsepark i bydel Høyden i Moss

  Vår visjon er å lede utviklingen innen prosjektgjennomføring og driftstjenester

  EVR Norge

  EVR Norge AS ble opprinnelig etablert som en samordner mellom de tekniske fagene. Suksessfulle byggeprosjekt er avhengig av god koordinering og integrering mellom de ulike fag. Dette er fortsatt fokus for EVR Norge, men satsningen har nå blitt både bredere og mer fokusert. EVR Norge AS er i dag en kompetansebedrift som fokuserer på næringsbyggmarkedet. Vi driver bredt innen næringsutvikling, prosjektledelse, drift og forvaltning, og spisset innen internkontroll og energiledelse/energirådgivning. Spesielt i fokus er byggherrekostnader, leietagerkostnader og lovpålagte krav. Vi bidrar til lavere energiforbruk i den norske bygningsmasse.

  Siste nyheter:

  Lilleeng Helsepark
  Lilleeng Helsepark

  EVR har byggeledelse og teknisk samordning på Lilleeng Helsepark. Omtrent halvpa...

  Refsnes Gods
  Refsnes Gods

  Byggestart er besluttet og prosjekteringsarbeider for Godset 1 og 3 er i full ga...