Hvem er vi?

EVR NORGE AS

EVR Norge AS ble opprinnelig etablert som en samordner mellom de tekniske fagene elektro, ventilasjon og rør. Suksessfulle byggeprosjekt er avhengig av god koordinering og integrering mellom de ulike fag. Dette er fortsatt fokus for EVR Norge, men satsningen har nå blitt både bredere og mer fokusert.

EVR Norge AS er i dag en kompetansebedrift som fokuserer på næringsbyggmarkedet. Vi driver bredt innen næringsutvikling, prosjektledelse, drift og forvaltning, og spisset innen internkontroll og energiledelse/energirådgivning.Spesielt i fokus er byggherrekostnader, leietagerkostnader og lovpålagte krav. Vi bidrar til lavere energiforbruk i den norske bygningsmasse.

EVR Norge AS besitter interessant tomter og prospekter for etablering av ny næringsvirksomhet hovedsaklig i Østfold-regionen. Vi har også flere næringseiendommer for utleie.

EVR Norge besitter også betydelig kompetanse på eiendomsdrift.