Forvaltning og drift

Som utleier eller gårdeier er du opptatt av å ta vare på eiendommen og sørge for at leietaker får levert en drift som avtalt.

Vi har solid erfaring i teknisk forvaltning av eiendommer, fra mindre bygg til store næringseiendommer og kjøpesentere.  Eiendom representerer normalt store verdier. Vi hevder å kunne si at veldrevne eiendommer er grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg.

Vi utfører de administrative oppgaver som å planlegge, etablere og kontrollere tekniske og servicemessige tjenester på eiendommen. Det omfatter eksempelvis etablering av renhold, renovasjon, servicetjenester og regelmessig oppfølging og tilsyn av tekniske anlegg.  Det er flere forhold ved drift av eiendom som krever solid dokumentasjon overfor offentlige myndigheter. Vi har et etablert forvaltningssystem som gjør at arbeidsoppgaver sikres gjennomført til avtalte tider, og vi sørger for riktig dokumentasjon. 

Mer info her