Bærekraft

I EVR Norge AS har vi jobbet med bærekraft siden vi startet opp i 2002. Det har alltid vært viktig for oss å tenke bærekraft i praksis. I dag betyr bærekraft for oss:

Miljø:

Energiledelse:

• Det skal etableres energiledelse på alle bygg PM har drift på
• EVR skal tilby energiledelse på alle bygg vi jobber med
• Vannforbruk skal inkluderes i energiledelse
Byggeprosjekter:
• Det skal stilles krav til avfallssortering og mengde avfall i våre prosjekter
• Det skal settes søkelys på ombruk/gjenbruk i prosjekt
• Ved rehabilitering/leietakertilpassing skal det tilbys løsninger for å redusere energiforbruket
• Det skal etterspørres og vurderes fossilfri byggeplass
• Det skal settes søkelys på blå-grønn faktor i alle prosjekter også ved rehabilitering
• Det skal vurderes bruk av økolog i tidligfase/ved oppstart av prosjekter
• Vi skal bruke ITB og systematisk ferdigstillelse i alle våre prosjekter

Sosial bærekraft:

HMS/innkjøp:

• Det skal stilles krav til HMS og sosial profil til alle våre samarbeidspartnere

• Det skal oppfordres til bruk av fossilfri transport

• Vi benytter Holteprosjekt som vår systemleverandør på HMS

• Trivsel (og godt arbeidsmiljø) er en av våre verdier

Kompetanse på bærekraft:

• Vi ønsker å styrke vår egen kompetanse på bærekraft

• Vi setter søkelys på bærekraft i utviklingen av intern kompetanse

• Vi ønsker å tilby kompetanse på bærekraft til våre kunder/samarbeidspartnere

• Vi ønsker å bidra til økt kompetanse på bærekraft hos oppdragsgivere og banker

Styring / økonomisk bærekraft:

ESG styring:

• Vi benytter vår ESG-relaterte målsetninger som en del av vår strategi

• Alle ansatte har medvirket til utvikling av våre ESG-relaterte målsetninger

Innkjøp:

• Det skal stilles krav til HMS og sosial profil til alle våre samarbeidspartnere

TOP