Bærekraft

I EVR Norge AS har vi jobbet med bærekraft siden vi startet opp i 2002. Det har alltid vært viktig for oss å tenke bærekraft i praksis. I dag betyr bærekraft for oss:

Miljø:

Energiledelse:

• Det skal etableres energiledelse på alle bygg PM har drift på
• EVR skal tilby energiledelse på alle bygg vi jobber med
• Vannforbruk skal inkluderes i energiledelse
Byggeprosjekter:
• Det skal stilles krav til avfallssortering og mengde avfall i våre prosjekter
• Det skal settes søkelys på ombruk/gjenbruk i prosjekt
• Ved rehabilitering/leietakertilpassing skal det tilbys løsninger for å redusere energiforbruket
• Det skal etterspørres og vurderes fossilfri byggeplass
• Det skal settes søkelys på blå-grønn faktor i alle prosjekter også ved rehabilitering
• Det skal vurderes bruk av økolog i tidligfase/ved oppstart av prosjekter
• Vi skal bruke ITB og systematisk ferdigstillelse i alle våre prosjekter

Sosial bærekraft:

HMS/innkjøp:

• Det skal stilles krav til HMS og sosial profil til alle våre samarbeidspartnere

• Det skal oppfordres til bruk av fossilfri transport

• Vi benytter Holteprosjekt som vår systemleverandør på HMS

• Trivsel (og godt arbeidsmiljø) er en av våre verdier

Kompetanse på bærekraft:

• Vi ønsker å styrke vår egen kompetanse på bærekraft

• Vi setter søkelys på bærekraft i utviklingen av intern kompetanse

• Vi ønsker å tilby kompetanse på bærekraft til våre kunder/samarbeidspartnere

• Vi ønsker å bidra til økt kompetanse på bærekraft hos oppdragsgivere og banker

Styring / økonomisk bærekraft:

ESG styring:

• Vi benytter vår ESG-relaterte målsetninger som en del av vår strategi

• Alle ansatte har medvirket til utvikling av våre ESG-relaterte målsetninger

Innkjøp:

• Det skal stilles krav til HMS og sosial profil til alle våre samarbeidspartnere

• For egne administrative verktøy som mobiltelefon, PC og annen teknisk infrastruktur, benytter vi utstyr av høy kvalitet som gjør at de varer lenger og ikke har samme utskiftningstakt som rimeligere utstyr

TOP