Kontakt oss

Vegard Sundby

Adm. Direktør


934 26 010
vegard.sundby@evr-norge.no

Vegard har lang og bred erfaring innen eiendom, tekniske løsninger, strategi og salgsledelse fra internasjonale konsern og i EVR.
"Det handler om tillit og at vi gjør som vi har avtalt"

Geir Dammyr

Prosjekt- og Utviklingssjef


913 87 908
geir.dammyr@evr-norge.no

Geir har svært lang erfaring innen byggebransjen og prosjektledelse. Etter 10 år med egen bedrift som Byggmester og Takstmann, startet han i 2003 som prosjektleder i NCC. De siste 6 årene har han vært sentral for oppbyggingen av PEAB i Østfold. Her har han innehatt roller som Distriktssjef og Prosjektsjef, og opparbeidet seg en svært solid erfaring som han tar med seg inn i utviklingen av EVR sine prosjekter.
"Fagkunnskap, ærlighet og tillitt er mine viktigste «byggesteiner» for et godt samarbeid."

Jan Petter Bjerknes

Siv. ing./fagleder Energi og tekniske fag


930 82 290
jan.petter.bjerknes@evr-norge.no

Jan Petter har 20 års erfaring fra bransjen hvor han hele tiden har jobbet tverrfaglig. Hans styrke ligger i å se de overordnende gode løsningene som gir energieffektive og lønnsomme bygg-
"Helhetlig overblikk og god samordning må til for å oppnå energieffektive og velfungerende bygg."

Steinar Håkonsen

Sr. prosjektleder


907 94 102
steinar.hakonsen@evr-norge.no

Steinar har svært lang erfaring fra elektrobransjen. Han er en solid byggeleder og prosjektleder og er kunnskapsrik innen både elektro, ventilasjon og rør.
"Jeg liker særlig prosjekter med høyt tempo hvor beslutninger må tas raskt."

Roar Løken

Sr. prosjektleder


907 44 155
roar.loken@evr-norge.no

Roar har mange års erfaring som leder av drift og vedlikeholdsavdelinger, installatørerfaring fra entreprenørbransjen samt teknisk samordner (innenomhus/utenomhus) for større entrepriser. 15 års erfaring som prosjektelder, teknisk samordner/ITB i ulike byggeprosjekter.
"Som teknisk samordner/ITB sørger jeg for gode funksjonelle løsninger for byggherrer og entreprenørene."

Mikael Karlsson

Sr. prosjektleder


905 14 101
mikael.karlsson@evr-norge.no

Mikael har 23 års erfaring med håndtering av tekniske fag. Han er særlig sterk innen området tverrfaglig koordinering og byggautomasjon.
"Som ITB koordinator er jeg limet mellom de tekniske fagene. Min viktigste målsetning er alltid riktig første gang."

Carsten Høy

Master/Energirådgiver/Sr. Teknisk prosjektleder


958 88 992
carsten.hoy@evr-norge.no

Carsten har 15 års erfaring med håndtering av tekniske fag generelt og VVS- og VA-fag spesielt. Sertifisert BREEEAM-NOR AP.
"For meg ligger kvalitet i detaljene. Det er gjennom kontroll på enkeltdelene man sikrer et funksjonelt og helhetlig sluttprodukt."

Øivind Kielland-Bergum

Sr. prosjektleder


926 32 280
oivind.bergum@evr-norge.no

Øivind har lang fartstid i bygningsbransjen med hovedområdet innen elektro. Han har fokus på samarbeid mellom alle faggrupper. Med 12 års erfaring som prosjektleder i EVR, er han en solid, effektiv og respektert ressurs i alle faser av et prosjekt.
"Levere raskt og effektivt til avtalt tid og pris."

Jan-Tore Kasbo

Master/Energirådgiver/Sr. Teknisk prosjektleder


952 12 952
jan-tore.kasbo@evr-norge.no

Jan-Tore har lang erfaring innen energifaget med energiledelse, energiberegninger, funksjonstesting av byggtekniske anlegg og oppfølgning av større EPC-prosjekter.
"Det å se gode energibesparelser etter utførte energitiltak og opplæring av driftspersonell, er noe av det beste med denne jobben."

Svein Gressløs

Sr. prosjektleder


911 69 255
svein.gresslos@evr-norge.no

Svein har lang erfaring både som prosjekteringsleder og prosjektleder. Med 30 års erfaring fra Veidekke og lang erfaring i EVR, er han en av seniorene i markedet innen prosjektledelse.
"Jeg er opptatt av fremdrift. Det å tørre å ta beslutninger i et prosjekt er veldig viktig."

Jens Bakke

HMS Rådgiver


954 44 071
jens.bakke@evr-norge.no

Jens har jobbet 15 år som elektromontør med erfaring fra service på bolig og næring. I byggprosjekter har han vært ansvarlig for arbeid elektro med ansvar for flere elektrikere. Jens var ferdig utdannet fagskole ingeniør innenfor elektro sommeren 2022. Som ansatt i EVR utfører han arbeid med energi merking av bygg og internkontroll elektro.
"Jeg liker å se kundens ønsker bli virkelighet."

Øyvind Baltzersen

HMS Rådgiver


924 05 829
oyvind.baltzersen@evr-norge.no

Øyvind har bygget opp internkontroll elektro i flere selskaper og er en av de som har best erfaring innen dette feltet. Vi har enda ikke opplevd en kunde som ikke er fornøyd med IK el konseptet vårt.
"Jeg liker å levere en internkontrollelektro-rapport som har verdi for kunden utover å tilfredsstille forskriften."

Fredrik Voldhuset

Energirådgiver


909 92 144
fredrik.voldhuset@evr-norge.no

Fredrik har opparbeidet seg høy kompetanse innen mekaniske fag gjennom sin fartstid med prosjektering av landbaserte industriprosjekter. Interessen for energifaget er høy, og motivasjon for å bidra til bedre energiløsninger driver han i hverdagen.
"Jeg er opptatt av fremtiden — å være med på å nå klimamålene for planeten er en viktig del av det. Oppgavene løser jeg med fokus på målet, tillit og engasjement ."

Martin Syversen

Energirådgiver


922 61 390
martin.syversen@evr-norge.no

Martin har bred erfaring i offshorebransjen, spesialisert på mekaniske fag, ventilasjon og elektrifisering, samt teknisk innkjøp og oppfølging fra prosjektstart til overlevering. Som ingeniør i energiteknologi fokuserer han på energieffektivisering og bygningsfysikk, og har ledet tekniske prosjekter med ansvar for planlegging og milepælsoppnåelse.
"Samspillet med flere fag er veldig interessant, og det er kun gjennom synergier og godt samarbeid at de beste løsningene ser dagens lys."

Lone Hammersland

Økonomi og regnskap


484 03 187
lone.hammersland@azets.com

Lone har lang erfaring med økonomitjenester fra finansbransjen og jobber nå hos Azets Insight, avd Moss som rådgiver. Hun har fått det ærefulle oppdraget med å holde kontroll på regnskapet til EVR Norge AS.
"Det er viktig for meg at kunden føler seg sett og får tall som er korrekt og som igjen bidrar til å ta riktige avgjørelser."

TOP