Kontakt oss

Vegard Sundby

Adm. Direktør


934 26 010
vegard.sundby@evr-norge.no

Vegard har lang og bred erfaring innen eiendom, tekniske løsninger, strategi og salgsledelse fra internasjonale konsern og i EVR.
"Det handler om tillit og at vi gjør som vi har avtalt"

Ny ansatt kommuniseres 1 juli

Prosjekt- og Utviklingssjef

Jan Petter Bjerknes

Siv. ing./fagleder Energi og tekniske fag


930 82 290
jan.petter.bjerknes@evr-norge.no

Jan Petter har 20 års erfaring fra bransjen hvor han hele tiden har jobbet tverrfaglig. Hans styrke ligger i å se de overordnende gode løsningene som gir energieffektive og lønnsomme bygg-
"Helhetlig overblikk og god samordning må til for å oppnå energieffektive og velfungerende bygg."

Steinar Håkonsen

Sr. prosjektleder


907 94 102
steinar.hakonsen@evr-norge.no

Steinar har svært lang erfaring fra elektrobransjen. Han er en solid byggeleder og prosjektleder og er kunnskapsrik innen både elektro, ventilasjon og rør.
"Jeg liker særlig prosjekter med høyt tempo hvor beslutninger må tas raskt."

Roar Løken

Sr. prosjektleder


907 44 155
roar.loken@evr-norge.no

Roar har mange års erfaring som leder av drift og vedlikeholdsavdelinger, installatørerfaring fra entreprenørbransjen samt teknisk samordner (innenomhus/utenomhus) for større entrepriser. 15 års erfaring som prosjektelder, teknisk samordner/ITB i ulike byggeprosjekter.
"Som teknisk samordner/ITB sørger jeg for gode funksjonelle løsninger for byggherrer og entreprenørene."

Mikael Karlsson

Sr. prosjektleder


905 14 101
mikael.karlsson@evr-norge.no

Mikael har 23 års erfaring med håndtering av tekniske fag. Han er særlig sterk innen området tverrfaglig koordinering og byggautomasjon.
"Som ITB koordinator er jeg limet mellom de tekniske fagene. Min viktigste målsetning er alltid riktig første gang."

Carsten Høy

Master/Energirådgiver/Sr. Teknisk prosjektleder


958 88 992
carsten.hoy@evr-norge.no

Carsten har 15 års erfaring med håndtering av tekniske fag generelt og VVS- og VA-fag spesielt. Sertifisert BREEEAM-NOR AP.
"For meg ligger kvalitet i detaljene. Det er gjennom kontroll på enkeltdelene man sikrer et funksjonelt og helhetlig sluttprodukt."

Øivind Kielland-Bergum

Sr. prosjektleder


926 32 280
oivind.bergum@evr-norge.no

Øivind har lang fartstid i bygningsbransjen med hovedområdet innen elektro. Han har fokus på samarbeid mellom alle faggrupper. Med 12 års erfaring som prosjektleder i EVR, er han en solid, effektiv og respektert ressurs i alle faser av et prosjekt.
"Levere raskt og effektivt til avtalt tid og pris."

Jan-Tore Kasbo

Master/Energirådgiver/Sr. Teknisk prosjektleder


952 12 952
jan-tore.kasbo@evr-norge.no

Jan-Tore har lang erfaring innen energifaget med energiledelse, energiberegninger, funksjonstesting av byggtekniske anlegg og oppfølgning av større EPC-prosjekter.
"Det å se gode energibesparelser etter utførte energitiltak og opplæring av driftspersonell, er noe av det beste med denne jobben."

Svein Gressløs

Sr. prosjektleder


911 69 255
svein.gresslos@evr-norge.no

Svein har lang erfaring både som prosjekteringsleder og prosjektleder. Med 30 års erfaring fra Veidekke og lang erfaring i EVR, er han en av seniorene i markedet innen prosjektledelse.
"Jeg er opptatt av fremdrift. Det å tørre å ta beslutninger i et prosjekt er veldig viktig."

Øyvind Baltzersen

HMS Rådgiver


924 05 829
oyvind.baltzersen@evr-norge.no

Øyvind har bygget opp internkontroll elektro i flere selskaper og er en av de som har best erfaring innen dette feltet. Vi har enda ikke opplevd en kunde som ikke er fornøyd med IK el konseptet vårt.
"Jeg liker å levere en internkontrollelektro-rapport som har verdi for kunden utover å tilfredsstille forskriften."

TOP