Eiendomsutvikling

Vi utvikler eiendom hovedsaklig i Østfoldregionen, men har i senere tid også beveget oss utover Østfold. 

Prosjekter 
Eksempler på egne prosjekter

  • Lilleeng Helsepark, nytt konsept for helsetjenester under samme tak
  • Tykkemyr 1, kontorbygg ved innfartsåren i Moss
  • Statens Vegvesen, nytt hovedkontor i Moss
  • Borregaard sitt nye hovedkontor
  • Eurofins sitt nye hovedkontor med lab.
  • Slottsengen, boligprosjekt i Tønsberg
  • Boligprosjekt i Sarpsborg sentrum

Eiendomsutviklingen gjennomfører vi oftest gjennom delt eierskap.

Vi fokuserer på næringseiendom som kontor, forretning, lager og produksjonslokaler. Vi leier også ut egne lokaler og anbefaler at dere tar kontakt om dere har behov for lokaler eller ønsker å utvikle ny næring. Vi har tilgang på et bredt spekter av lokaler gjennom vårt kontaktnettverk, ta kontakt for mer info.

TOP