Energirådgivning, energiledelse og energimerking

Energi er et viktig satsingsområde for oss, og vi har derfor en egen energiavdeling med høyt kvalifiserte energirådgivere. Disse jobber direkte mot byggeiere og eiendomsforvaltere, i tillegg til å bli leid inn hos andre energiselskaper for supplering av spesialkompetanse. Vi har lang erfaring med optimalisering av eksisterende tekniske anlegg, samt å gjennomføre de lønnsomme tiltakene hvor investeringskostnader tjenes inn med fremtidig spart energi.

Et næringsbygg har normalt sett et betydelig energiforbruk i forbindelse med ventilasjon, kjøling og oppvarming. Det er derfor lønnsomt for både økonomien og miljøet med en energieffektiv styring av slike anlegg. Myndighetene har i de senere årene lagt vekt på å synliggjøre energiforbruk i bygningsmassen, og siden 2010 har det vært pålagt byggeiere å gjennomføre energimerking av bygning og energivurderinger av klimaanlegg. Vi leverer energiledelse, energimerking, energivurderinger, BREEAM-klassifisering og gir energirådgivning i pågående byggeprosjekter og eksisterende bygg.


Energirådgivning

Energirådgivning er begrepet som omfavner alt energiavdelingen vår arbeider med. Med lang erfaring innen energifaget  og gode metoder for simulering av energibehov i bygninger bistår vi i alle faser knyttet til et bygg; i prosjekteringsfasen av nye bygg, teknisk drift og skissering av lønnsomme oppgraderinger. Det tverrfaglige miljøet i EVR Norge er satt sammen av fagpersoner innen energi, elektro, VVS og byggfag. Vår styrke er at hele firmaet er og har alltid vært under ett tak, slik at vi effektivt utnytter all vår samlede spesialkompetanse når det trengs. Det er dette som gjør energirådgivningen vår unik.

Vår energikompetanse dekker følgende:

 • Energirådgivning og energiledelse
 • Driftsoptimalisering
 • Dybdekunnskap innen energimerkesystemet
 • ENØK analyse
 • Beregningsmetodene i NS3031
 • Prosjektering og gjennomføring av ENØK tiltak, spesielt innen næringsbygg
 • Dynamisk energisimulering i simuleringsprogram
 • Oppvarmingssystemer
 • Dokumentasjon i henhold til forskriftskrav
 • Søknadsprosesser for støtteordninger, f.eks ENOVA-støtte
 • Energiadministrasjon; evaluering avenergiavtaler, fakturakontroll osv

Vi har lang og god erfaring med søknadsprosessen mot ENOVA for økonomisk støtte til energibesparende tiltak, noe som reduserer investeringskostnader.

 

Energiledelse

Energiledelse er en kontinuerlig prosess der vi jevnlig følger opp eiendommens energiforbruk for å opprettholde optimal drift over tid. Ved unormalt energiforbruk bruker vi informasjon fra driftspersonell for å raskt finne årsaken til avvik. Rask utbedring reduserer unødvendig energiforbruk, og kan i tillegg spare teknisk utstyr for slitasje. Vår styrke er at vi bruker den lange erfaringen med tekniske anlegg i analysen av energiforbruket.

Energiledelse omfatter også kartlegging av lønnsomme tiltak og dokumentering av energiforbruk. Overfor byggeier tar vi ansvar for å redusere energiutgifter og leverer periodiske rapporter på energiforbruk. Byggeier kan dermed fremlegge dokumentasjon for leietakere som viser en aktiv holdning til energieffektivisering i form av energiutviklingen på eiendommen. Vi bruker et web-basert EOS-system (Energioppfølgingssystem) for energiledelsen. Viktige verktøy for å analysere energiforbruket er ET-kurve (Energiforbruk vs Temperatur utendørs), timesverdier og årssammenligning.

Energimerking og energivurderinger

Vi utfører energimerking av bygg og energivurderinger av ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg. Vi har lang erfaring med dette, med godt over 500 gjennomførte energimerker og energivurderinger siden energimerkeordningen trådte i kraft. I utgangspunktet er energimerking av et bygg første steg til å få et overblikk over mulige tiltak som reduserer energiforbruket. Energivurdering av ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg avdekker anleggets teknisk tilstand og det gis anbefalinger om driftsinnstillinger, vedlikehold eller utskiftning.

TOP