Forvaltning og drift

Som utleier eller gårdeier er du opptatt av å ta vare på eiendommen og leietakerne. Det stilles større krav til eier/utleier fra offentlige myndigheter, herunder økt krav til dokumentasjon innenfor blant annet, Internkontroll-brann, Internkontroll-VVS, internkontroll-legionella mm. I tillegg stilles det i dag generelt vesentlig større krav fra leietakerne i forhold til løpende oppfølging, arealenes standard, felleskostnader, fokus på miljø og energieffektive bygg.

For å imøtekomme ovennevnte krav og forventninger har PMN tatt i bruk FDV-systemet Incit Expand for å ivareta all dokumentasjon relatert til drift og forvaltning, herunder elektronisk brannbok. Videre og gjennom dette systemet etableres periodiske tiltak som automatisk allokeres ut til driftspersonell på eiendommen, slik at løpende driftsoppgaver ivaretas.

Property Management Norge har solid erfaring innenfor teknisk forvaltning av eiendommer, fra mindre bygg til store næringseiendommer og kjøpesentre.  Eiendom representerer normalt store verdier. Vi hevder å kunne si at veldrevne eiendommer er grunnlag for verdiøkning både ved utleie og salg.

PMN utfører de administrative oppgaver som å planlegge, etablere og kontrollere tekniske og service tjenester på eiendommen. Det omfatter eksempelvis etablering av renhold, renovasjon, vaktmester og regelmessig oppfølging og tilsyn av tekniske anlegg.

TOP