Prosjektadministrasjon og rådgivning

Vi har medarbeidere med høy kompetanse og med lang erfaring som prosjektledere i entreprenør- og konsulentbransjen.

 • Prosjektledelse (PL)
 • Prosjekteringsledelse (PLL)
 • Byggeledelse (BL)
 • Byggherrens representant (BHR)
 • Koordinator (KP og KU)

Prosjektadministrasjon
Innen prosjektadministrasjon tilbyr vi følgende:

 • Våre ingeniører har lang erfaring og kompetanse og vil i nært samarbeid med oppdragsgiver, sørge for en teknisk og økonomisk optimal gjennomføring av prosjektet.
 • Prosjektlederen vil bistå ansvarlig søker med avklaringer i forhold til de offentlige myndigheter i rammesøknadsfasen og igangsettingsfasen (IG) for å gi våre oppdragsgivere optimale resultater på sine investeringer.
 • Utarbeide budsjetter og styringsverktøy.
 • Utarbeide administrative rutiner for prosjekterings- og byggearbeidet.
 • Lede prosjekteringsarbeidet i samspill med ansvarlige rådgivere i alle fagakser (ARK, RIB, RIBr, RIG, RIE, RIV)
 • Bistand til valg av entreprisemodell, gjennomføring av tilbudskonkurranser , evaluering, innstilling, utarbeide kontrakter og kontrahering av entreprenører.
 • Lede prosjektet og oppfølging av byggekontraktene innen avtalte rammer, samt opptre på vegne av oppdragsgiver og sørge for at løpende problemstillinger avklares hurtig.
 • Være tiltakshavers representant (BHR) i alle spørsmål rundt sikkerhet, helse og arbeidsmiljøspørsmål (SHA), samt utarbeide og implementere SHA plan som tilfredsstiller den nye byggherreforskriften av 01.01.2010..
 • Prosjektlederen vil alltid være den øverste ansvarlig i et hvert prosjekt med sterkt fokus på riktige og forutsigbare kostnader.

Kort oppsummert tilbyr vi oss rollen som PL/PLL/BL/BHR/KP/KU. Prosjektet vil bli gjennomført til rett tid og kvalitet og til riktig forutsigbar kostnad i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Rådgivning
Rådgivning er en av kjernevirksomhetene og vi har rådgivere med ulik bakgrunn og erfaring. Eksempler på våre rådgivningstjenester:

 • Være byggherrerepresentant
 • Utføre DD (teknisk Due Dilligence) for alle fag/helhet.
 • Rådgivere innen elektro og VVS
 • Energirådgivning, energiledelse og energimerking for byggeiere eller entrepenører
 • Rollen som teknisk takstmann
 • Bistand som fagperson i forbindelse med rettssaker
TOP